Изоставен японски хотел след десет години

Изоставен японски хотел след десет години

На вулканичен остров Hatidzo-Джима в архипелага Изу е луксозен хотел, който е изоставен през 2005 година. Причината, поради която институцията е престанала да функционира, аз не знам, но в продължение на десет години на място, въпреки пустота, все още изглежда доста приличен.

Изоставен японски хотел след десет години Изоставен японски хотел след десет години Изоставен японски хотел след десет години Изоставен японски хотел след десет години Изоставен японски хотел след десет години Изоставен японски хотел след десет години Изоставен японски хотел след десет години Изоставен японски хотел след десет години Изоставен японски хотел след десет години Изоставен японски хотел след десет години Изоставен японски хотел след десет години Изоставен японски хотел след десет години Изоставен японски хотел след десет години