Автоматизирани уебсайт промоция

Автоматизирани уебсайт промоция Автоматизирани уебсайт промоция

ROOKEE - фирма за услуги Ingate развитие. Ключовите компетенции на компанията се намират в областта на интернет технологиите. Фирма Посока на работа - разработване на масови услуги за интернет. Ingate Продукти за развитие - ROOKEE услуги (автоматична промоция), Rooletka (автоматично одит на сайта) и Babkee (споменава система за мониторинг на социалните медии). Услугите за развитие Ingate, използвани от повече от 150 THS. клиенти.

Свързани статии